Hässelby

 

 

Jag finns nära dig lite varstans, dold bakom väggar i urban fasad

Ta steget med riktning mot ingenstans, mot utkanten utav din stad

 

Kanske har sett mig i konsten, som plöjer fram var minut

Följ spår eller röken från jointen, till stället där det tar slut

 

Men kanske skulle just du reagera, vara den som hör

Rop på hjälp som ekar, ställa frågan – varför?

Det inte spelar någon roll, om folk skulle protestera här

Du tycker väl missnöje gör en helsvensk atmosfär

Det kanske inte spelar roll, att barnens framtid heter Hall

Dom blir arbetstillfälle för nån i alla fall..

 

I höghus är själarna döda, ingjutna i betongkropp

Skal blir aldrig berörda, ser med brustet hopp

Född av blödande kvinna, lärd av hatiska män

Eld i bröst må brinna, blir kvar i förorten

Men kanske skulle just du reagera....

 

Gammal, grå och förtorkad, tistelbarn växer opp

Som boffar gas och blir korkad, ser med brustet hopp

Men en tistel står pall för vinden, härdas utsätts, står kvar...

 

Tårar ger pansar åt kinden, en blomma fast ni mig beskar

En blomma fast ni mig beskar

En blomma fast ni mig beskar...

 

Men kanske skulle just du reagera...

 

Men en tistel står pall för vinden, härdas utsätts, står kvar

Tårar ger pansar åt kinden, en blomma fast ni mig beskar...

 

Text & Musik Sanna Carlstedt

.